SGS-verificatierapport

- Jul 06, 2020-

Belangrijke aantekeningen:

Disclaimer van SGS:

Dit rapport geeft alleen onze bevindingen weer voor het bijzonder betrokken bedrijf op de datum van onze service.

Dit rapport ontslaat of ontslaat de fabriek / verkopers / leveranciers niet van hun commerciële, juridische of

contractuele verplichtingen met kopers met betrekking tot producten geleverd door de fabriek / verkopers / leveranciers. Ieder

andere lezer dan de partij voor wie dit rapport specifiek is uitgebracht, wordt hierbij geïnformeerd dat de

algemene servicevoorwaarden van SGS bevatten bepalingen inzake aansprakelijkheidsbeperking.

Disclaimer van Alibaba.com:

Dit rapport is onafhankelijk opgesteld door een externe verificatie-instantie. Het rapport wordt verstrekt

op een GG-quotum; AS IS GG-quotum; en "ALS BESCHIKBAAR" basis. De informatie in het rapport kan zonder wijzigen

kennisgeving en er wordt niet van uitgegaan dat de informatie na publicatie wordt bijgewerkt. Alibaba (inclusief zijn

filialen) is niet betrokken bij de voorbereiding van het rapport. Het publiceren van het rapport betekent geenszins dat

Alibaba onderschrijft of beveelt het rapport aan. Daarom kan Alibaba voor geen enkele verantwoordelijkheid verantwoordelijk worden gehouden

onnauwkeurigheid of weglating in het rapport.

Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Alibaba uitdrukkelijk elke garantie af, expliciet of impliciet,

met betrekking tot het rapport, met inbegrip van enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of

niet-inbreuk. Uw gebruik van of vertrouwen op dit rapport is voor uw eigen discretie en risico. Naar de

maximaal toegestaan ​​door de wet, is Alibaba in geen geval aansprakelijk voor enige partij voor enige directe, indirecte,

punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade kosten, uitgaven, juridische kosten of verliezen of enige schade

wat dan ook voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met enig gebruik van het rapport, zelfs indien geïnformeerd

mogelijkheid van dergelijke schade.